INFO O JEZIORACH

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁOWISKA SMOLNO:

Jezioro położone w dorzeczu rzeki Zdbica poprzez, którą łączy się z jeziorem Zdbice.
Powierzchnia jeziora: 17,0 ha
Maksymalna głębokość: 11 m
Średnia głębokość: 4,9 m
Zbiornik rynnowo- wytopiskowy, o średnio rozwiniętej linii brzegowej. Jezioro ma kształt nerkowaty, podłużny o przebiegu południkowym.  Od strony zachodniej stromy brzeg, skarpy porośnięte  lasem, od strony południowej teren podmokło-bagienny. Od strony  północnej połączone nikłym ciekiem wodnym (tzw. Przesmyk Śmierci)  z jeziorem Zdbiczno. Łowisko Smolno jest jeziorem szczytowym i dopływami są wyłącznie niewielkie cieki śródleśne, w większej części o okresowym zasilaniu jeziora w czasie obfitych opadów.

Mapa batymetryczna łowiska Smolno

Mapa batymetryczna jeziora Smolno

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁOWISKA MISSISIPI:

Jezioro rynnowo-polodowcowe, ma kształt podłużny o przebiegu południkowym, wizualnie przypominającym kształt rzeki. Od strony zachodnio-południowej stromy brzeg, skarpy porośnięte lasem, od strony pólnocno-wschodniej  teren pagórkowaty, z zatokami, cyplami.

– długość obu jezior: 3.1 km;

– powierzchnia łowiska Missisipi: 24ha;

– szer. maksymalna: 140 m;

– głębokość maksymalna: 4m;

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁOWISKA MISSISIPI VIP:

Powierzchnia łowiska Missisipi VIP: 12ha;

– szer. maksymalna: 220m;

– głębokość maksymalna: 2,5m;