REGULAMIN

KAŻDA OSOBA WYKUPUJĄCA ZEZWOLENIE NA POŁÓW I/LUB ZAKWATEROWANIE POD NAMIOTEM ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPOZNANIA Z REGULAMINEM POŁOWU NA JEZIORACH: SMOLNO/MISSISIPI/MISSISIPI VIP ORAZ ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZEBYWANIA, ZACHOWANIA I KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I POSTĘPOWANIEM ZGODNIE Z OKREŚLONYMI W NIM ZASADAMI. Regulamin połowów Jeziora Smolno  Połów ryb : 1.Łowisko obejmuje wody Jeziora Smolno o powierzchni 17 h. 2.Uprawnioną