KK

  • -

KK

Spontaniczna zasiadka Krzysztofa 🎣, tym razem na Dębowym ⛺️🛶 Jeden ale pięknie wybarwiony i silny karpiol w obiektywie 📷 Krzysztofa.

Gratuacje 👏👏👏🤠