zasiadka Michała

  • 0

zasiadka Michała

09.18r.

Chociaż ryby w ostatnich dniach jakieś kapryśne to Michał zakończył swoją dwudobową zasiadkę dwoma karpikami.